Webdevelopment

Het omzeilen van browser onvolkomenheden.

Een webpagina bekijk je met een webbrowser. Een webpagina wordt geprogrammeerd in een bepaalde code. De webbrowser interpreteert deze code en geeft de webpagina weer. Wat wil het geval? Bijna elke webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) interpreteert deze code of delen ervan op geheel eigen wijze.

Voor de website ontwikkelaar is het zaak om de interpretatie-verschillen tussen de verschillende webbrowsers te kennen. En er in de code op te anticiperen. Hieronder een aantal sites met overzichten van browser eigenaardigheden.

Maar voor je hacks toe gaat passen, vraag je af of dit de juiste weg is.